Bjurholm skid- och motionsspår
Bjurholm skid- och motionsspår
Bjurholm skid- och motionsspår
Bjurholm skid- och motionsspår
Göra Aktiviteter Skidor

Skid- och motionsspår i centrala Bjurholm

Både sommar och vinter finns det härliga motionsspår i kommunen

Eftersom många längdskidspår prepareras av privatpersoner kan ej samtliga spår prepareras dagligen.

Bjurholm skidspår finns för klassisk åkning och för fristil. Spårslingorna är markerade och är 10 km, 5 km, 2,5 km och 1,1 km. De elljusbelysta spåren är på 1,1 km och 2,5 km.

- Skidspåret ska spårdrages vid behov tre gånger i veckan, måndag, onsdag och fredag beroende på väder
- 10 km- spåret sköts ideellt
- Man får promenera längst ut till vänster, på kanten av elljusspåret, som inte är spårdragen, hundar hålls kopplade