Flottarmuseum vid Lillänget, Lögdeälven
Göra Aktiviteter Vandring

Lögdeälvens vildmarksled

Vandra i dramatiskt landskap. Längs Lögdeälven kan du vandra i 85 km genom två kommuner, Nordmaling och Bjurholm. Vandringsleden inom Bjurholms kommun kallas för Lögdeälvens vildmarksled och sträcker sig över ca 32 km. Vildmarksleden löper längs Lögde älv, en av landets få outbyggda skogsälvar.

Längs Lögdeälven kan du vandra i 85 km genom två kommuner, Nordmaling och Bjurholm. Vandringsleden inom Bjurholms kommun kallas för Lögdeälvens vildmarksled och sträcker sig över ca 32 km.
Vildmarksleden löper längs Lögde älv, en av landets få outbyggda skogsälvar (en skogsälv berörs inte av
snösmältningen i fjällen). Med sina fantasieggande ravinlandskap, meanderbågar och terrasser anses
älven också vara en av de mest värdefulla. Den hisnande upplevelsen förstärks av de hängbroar och
spångade avsnitt som finns längs hela leden. Det ges också tillfälle till bergsklättring. Vildmarksleden
invigdes så sent som i början av 1990-talet. Övernattningsstugor, vindskydd, hängbroar, terrängtrappor, spångade avsnitt och iordningsställda rastplatser finns utplacerade på mycket strategiska ställen längs hela sträckan så att både längre och kortare turer kan göras. Här har naturen genom årtusenden skapat ett underverk som gör att ingen kan undgå att förundras av dess skönhet. Älvdalens lövskogar bjuder
på högtidsstunder för både fågel- och växtintresserade. Det är gott om bäver och den som har tur kan även få syn på utter.

Lögdeälvens vildmarksled är markerad med orange markering på träden samt med avståndsskyltar vid rastplatser och övernattningsstugor. Vid flertalet påfartsvägar finns skyltar uppsatta för att lättare finna leden. Det är ca 6 km mellan varje påfartsled.

Längs med leden finns ett antal platser väl värda ett besök. Älven är känd för sina ravinlandskap, meanderbågar och olika former av terrasser. Mäktigast av niporna är Drakryggen, ca 300 m
norr om Storforskojan. Stigen följer den smala åskammen som verkligen gör skäl för sitt namn – Himlastegen – en drygt 100 trappsteg lång trätrappa som tar dig upp till ryggen. Drakryggen
är en naturformation som karaktäriserar landskapet längs älven.

Lögde älv är Norrlands troligen bästa laxvatten. Märk dock att mindre fiskar inte har hunnit vandra ut i havet och därför ska släppas efter fångst. Minimimåtten för Lögde älv är 50 cm för lax, 50 cm för öring och 30 cm för harr.

OBS! Älven justerar ofta sin sträckning efter höst- och vårflodens brus vilket innebär att vandringsledens sträckning måste justeras. Som vandrare gäller det att vara uppmärksam på skyltning och ledmärkning.