Bjurholms kyrka
Bjurholms kyrka
Bjurholms kyrka
Göra Sevärdheter Kulturhistoriska miljöer

Bjurholms Kyrka

Bjurholms Kyrka reser sig stolt över Bjurholms tätort, och dess vackra kyrktorn utgör en central plats i samhällets karakteristiska siluett. Under sommaren är kyrkan öppen dagtid och det finns möjlighet att boka en guidad tur för att lära sig mer om kyrkan, dess inventarier och historia.

Bjurholms kyrka är den tredje i Bjurholm på samma plats. Den första av dem, en liten träkyrka, byggdes 1809 men ersattes 1875 av en större kyrka. Sedan den brunnit ned 1932 byggdes den nuvarande 1935, efter ritningar av Kjell Wretling.

Bevarad är en kristallkrona (hänger i nya gravkapellet) och en bit malm från kyrkklockorna som smälts in i de nuvarande klockorna.

Innerväggarna är klädda med vitmålad väv. Kor och långhus förbinds genom en vid rundbåge. Bänkinredningen är öppen. Altartavlan är samtida med kyrkan och ett verk av Hildur Haggård. Krucifixet ovanför tavlan utfördes av David Wretling 1968. En restaurering utfördes 1966 av kyrkans arkitekt.